Tranh Đông Hồ treo tường "Đám cưới chuột"

Tranh Đông Hồ – Bộ sưu tập tranh Đông Hồ đẹp và ý nghĩa nhất

Hỡi anh đi đường cái quan Dừng chân ngắm cảnh mà tan nỗi sầu Mua tờ tranh điệp tươi màu…