Các Phép Toán Tập Hợp – Toán 10

Phép giao, phép hợp, phép hiệu và phần bù chính là những phép toán trong tập hợp. Và để tìm hiểu rõ hơn bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Các Phép Toán Tập Hợp – Toán 10 và giải một số bài tập liên quan đến nội dung này để nắm chắc kiến thức nhé!

Tóm tắt kiến thức

1. Phép giao

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu A∩B là tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.

2. Phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu A∪B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc 

3. Phép hiệu

Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu A∖B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A và không thuộc 

4. Phần bù

Giả bài tập củng cố 

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho:

A = { n ∈ N | n là ước của 12}

B = { n ∈ N | n là ước của 18}

LG a

Liệt kê các phần tử của A và của B

Lời giải chi tiết:

A = {1;2;3;4;6;12}

B = {1;2;3;6;9;18}

LG b

Liệt kê các phần tử của tập hợp C các ước chung của 12 và 18

Lời giải chi tiết:

C = {1;2;3;6}

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10

Đề bài

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CHÍ THÌ NÊN”, B là tập hợp các chữ cái trong câu “CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM’.

Hãy xác định 

Phương pháp giải – Xem chi tiết

1) Giao của hai tập hợp: Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B.

Kí hiệu: A∩B

2) Hợp của hai tập hợp:  Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B.

Kí hiệu: A∪B

3) Hiệu và phần bù của hai tập hợp:

Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gọi là hiệu của A và B.

Khi B⊂A thi A\B được gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu

Lời giải chi tiết

Ta có: A = {C, O, H, I, T, N, Ê }

B = {C, O, N, G, Ô, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K}

+ A ∩ B = {C, O, I, T, N, Ê}

+ A ∪ B = { C, O, Ô, N, G, M, A, Ă, I, S, T, Y, Ê, K, H}

+ A \ B = {H}

+ B \ A = {G, S, K, M, A, Ô, Ă, Y}

Trên đây là nội dung liên quan đến Các Phép Toán Tập Hợp – Toán 10 được dean2020.edu.vn đã tổng hợp được và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *