Công thức lượng Giác – Toán 10

Để học tốt Hình Học 10, phần dưới giải các bài tập sách giáo khoa Toán 10 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Toán Hình Học 10. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Công thức lượng Giác – Toán 10 và giải một số bài tập liên quan đến nội dung này để nắm chắc kiến thức nhé!

I. CÔNG THỨC CỘNG

cos(a – b) = cos a.cos b + sina.sin b

cos(a + b) = cos a.cos b – sina.sin b

sin(a – b) = sin a.cos b – cosa.sin b

sin(a + b) = sin a.cos b + cosa.sin b

II. CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI

sin2 a = 2sin a.cos a

cos2 a = cos2 α – sin2α = 2 cos2α – 1 = 1 – 2 sin2 α

III. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG, TỔNG THÀNH TÍCH

1. Công thức biến đổi tích thành tổng

cos a.cos b =  [cos(a – b) + cos(a + b)]

sin a.sin b =  [cos(a – b) – cos(a + b)]

sin a.cos b =  [sin(a – b) + sin(a + b)].

2. Công thức biến đổi tổng thành tích

IV. GIẢI BÀI TẬP SGK

Bài 1 (trang 153 SGK Đại số 10):

Tính :

Lời giải

Bài 2 (trang 154 SGK Đại số 10):

Tính :

Lời giải

Bài 3 (trang 154 SGK Đại số 10):

Rút gọn biểu thức :

Lời giải

Bài 4 (trang 154 SGK Đại số 10):

Chứng minh các đẳng thức :

Lời giải

Bài 5 (trang 154 SGK Đại số 10):

Tính sin2a, cos2a, tan2a biết :

Lời giải

Bài 6 (trang 154 SGK Đại số 10):

Bài 7 (trang 155 SGK Đại số 10):

Biến đổi thành tích các biểu thức sau:

a. 1 – sinx

b. 1 + sinx

c. 1 + 2cosx

d. 1 – 2sinx

Lời giải

Trên đây là nội dung liên quan đến Công thức lượng Giác – Toán 10 được dean2020.edu.vn đã tổng hợp được và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *