Đường Tiệm Cận – Toán 12

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Đường Tiệm Cận – Toán 12 và giải một số bài tập liên quan đến nội dung này để nắm chắc kiến thức nhé!

I. Lý thuyết Đường tiệm cận

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Đường tiệm cận ngang

– Cho hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng dạng (a; +∝), (-∝; b) hoặc (-∝; +∝). Đường thẳng y = y0 là đường tiệm cận ngang (hay tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

– Nhận xét: Như vậy để tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chỉ cần tính giới hạn của hàm số đó tại vô cực.

2. Đường tiệm cận đứng

– Đường thẳng x = x0 được gọi là đường tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn

B. Kĩ năng giải bài tập

1. Quy tắc tìm giới hạn vô cực

Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x)

Nếu (hoặc -∝) thì  được tính theo quy tắc cho trong bảng sau:

Quy tắc tìm giới hạn của thương

(Dấu của g(x) xét trên một khoảng K nào đó đang tính giới hạn, với x ≠ x0 )

2. Chú ý: Các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp

Ví dụ 1: Tìm

Hướng dẫn:

Ta có

Ví dụ 2: Tìm

Hướng dẫn:

Ta có

Ví dụ 3: Tìm

Hướng dẫn:

Ta có

Do đó

Ví dụ 4: Tìm

Hướng dẫn:

Ta có

Do đó

C. Kĩ năng sử dụng máy tính

** Ý tưởng giả sử cần tính  ta dùng chức năng CALC để tính giá trị của f(x) tại các giá trị của x rất gần a.

1. Giới hạn của hàm số tại một điểm

 thì nhập f(x) và CALC x = a + 10-9.

 thì nhập f(x) và CALC x = a – 10-9.

 thì nhập f(x) và CALC x = a + 10-9 hoặc x = a – 10-9.

2. Giới hạn của hàm số tại vô cực

 thì nhập f(x) và CALC x = 1010.

 thì nhập f(x) và CALC x = -1010.

Ví dụ 1: Tìm

Hướng dẫn:

Nhập biểu thức

Ấn r máy hỏi X? ấn 1+10^p9= máy hiện 4.

Nên

Ví dụ 2: Tìm

Hướng dẫn:

Nhập biểu thức

Ấn r máy hỏi X? ấn 1+10^p9= máy hiện -999999998.

Nên

Ví dụ 3: Tìm

Hướng dẫn:

Nhập biểu thức

Ấn r máy hỏi X? ấn 1p10^p9= máy hiện 999999998.

Nên

Ví dụ 4: Tìm

Hướng dẫn:

Nhập biểu thức

Ấn r máy hỏi X? ấn 10^10= máy hiện 2.

Nên

Ví dụ 5: Tìm

Hướng dẫn:

Nhập biểu thức

Ấn r máy hỏi X? ấn 10^10 = máy hiện 3.

Nên

II, Giải Bài Tập SGK

Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12):

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

Lời giải:

a) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

b) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

c) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5.

d) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 0 (trục Oy)

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12):

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số:

Lời giải:

a) Ta có:

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; đường tiệm cận ngang là y = 0.

b) Ta có:

+Do

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là

c) +

⇒ đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

+ Lại có

⇒ đồ thị không có tiệm cận ngang.

d)

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Trên đây là nội dung liên quan đến Đường Tiệm Cận – Toán 12 được dean2020.edu.vn đã tổng hợp được và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *