Số Gần Đúng. Sai Số – Toán 10

Để học tốt Đại số 10, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 10 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Đại số 10. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung Số Gần Đúng. Sai Số – Toán 10 và giải một số bài tập liên quan đến nội dung này để nắm chắc kiến thức nhé!

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Số gần đúng

Số    biểu thị giá trị thực của một đại lượng gọi là số đúng. Số a có giá trị ít nhiều với số đúng  gọi là số gần đúng của số  .

2. Sai số tuyệt đối, sai số tương đối

Cho a là số gần đúng của số

Ta gọi  Δa=|−a|  là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.

Tỉ số  |  được gọi là sai số tương đối của số gần đúng a.

3. Độ chính xác của một số gần đúng.

Nếu

4. Quy tắc làm tròn số

Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các chữ số bên phải nó bởi chữ số 0.

Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Sử dụng quy tắc làm tròn số để giải bài tập.

Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

Cho số gần đúng a với độ chính xác d (tức là  a¯=a±d ). Khi bài toán yêu cầu quy tròn số a mà không nói rõ quy tròn đến hàng nào thì ta quy tròn a đến hàng cao nhất mà d nhỏ hơn một đơn vị của hàng đó.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 23 SGK Đại số 10)

Lời giải:– Làm tròn với hai chữ số thập phân:

Sai số tuyệt đối:

Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

– Làm tròn với ba chữ số thập phân:

Sai số tuyệt đối: 

Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

– Làm tròn với bốn chữ số thập phân:

Vậy sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Bài 2 (trang 23 SGK Đại số 10)

Lời giải:

Ta có: l = 1745,25 m ± 0,01 m có độ chính xác đến hàng phần trăm (độ chính xác là 0,01) nên ta quy tròn số đến hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của 1745,25 m là 1745,3 m.

Bài 3 (trang 23 SGK Đại số 10)

Lời giải:

a) Vì độ chính xác đến   (10 chữ số thập phân sau dấu phẩy) nên ta quy tròn đến  (9 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Vậy số quy tròn của a là 3,141592654.

b) π = 3,14159265358…

+ Viết b = 3,14 :

Sai số tuyệt đối : |b – π| < |3,14 – 3,14159265358| < 0,0016

Vậy sai số tuyệt đối của b không quá 0,0016.

+ Viết c = 3,1416 :

Sai số tuyệt đối : |c – π| < |3,1416 – 3,14159265358| = 0,00001.

Vậy sai số tuyệt đối của c không vượt quá 0,00001.

Bài 4 (trang 23 SGK Đại số 10)

a) Kết quả

8183.0047.

b) Kết quả: 51139,3736.

Bài 5 (trang 23 SGK Đại số 10)

Đối với các loại máy tính CASIO fx–570 trở lên và VINACAL

Trên đây là nội dung liên quan đến Số Gần Đúng. Sai Số – Toán 10 được dean2020.edu.vn đã tổng hợp được và chia sẻ đến các bạn. Hy vọng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ mang lại cho bạn những thông tin bổ ích nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *